are you ready? on Flickr.

#valloire #ski #snow #mountain #farout (Taken with instagram)

#river #mountain #snow #ski #valloire (Taken with Instagram at Valloire)